Vattenfilter till egen brunn Ale kommun

Varför ska man ha vattenfilter egen brunn eller vattenfilter sjövatten i Ale kommun?

I Sverige får omkring 2,4 miljoner hushåll sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn eller via sjövatten*. Det är fastighetsägarens personliga ansvar att borga för att vattnet håller en bra standard. Har du järnkoll på ditt dricksvatten? Om inte kan det vara bra att installera ett eget vattenfilter till egen brunn om du bor i Ale kommun

Många brunnsägare tar prov på dricksvattnet först när de uppmärksammar förändringar i smak, lukt eller färg. Därför har många trassel med förhöjda halter av bakterier, virus och mikroorganismer utan att ens veta om det. De sedvanliga förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer, vilket ger en övergripande uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet.

Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten eller otillräcklig vattenomsättning. Förekomst av allt för höga värden kan innebära ökad risk för vattenburen smitta Koliforma bakterier, vilka anträffas steriliserar vattnet ifrån virus och bakterier.

Det finns i dag mycket kompakta vattenfiltersystem som klarar upp till 2000 l/timmen. Har de dessutom en integrerad flödesmätare så släpper dem inte igenom mer vatten än vad de hinner att desinfektera, för att alltid borga för ett tryggt dricksvatten. Något som är bra att tänka på är att vattnet skall vara rent ifrån smuts och partiklar innan det passerar UV-filtret, detta för att få optimal effekt utav UV-behandlingen.

Det rekommenderas därför att ha någon form av partikelfilter inmonterat direkt före UV-filtret. Ett populärt alternativ är ett s.k. ”kombifilter” där man kan kombinera olika typer av filterbehållare såsom tex. partikelfilter och kolfilter med ett UV-filter. Då får man ett flertal funktioner i ett och samma filter, men det blir bara en enda installation. *Källa Livsmedelsverket

Så till dig som har en egen brunn i Alekommun kan det vara dags att installera ett vattenfilter. Kontakta oss så ser vi vad för lösning som skulle passa dig bäst.

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända