Vattenfilter egen brunn Tanum

Varför ska man ha vattenfilter egen brunn eller vattenfilter sjövatten?

I Sverige får omkring 2,4 miljoner boenden sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn eller via sjövatten*. Det är fastighetsägarens egna ansvar att säkerställa att vattnet håller en bra standard. Har du järnkoll på ditt dricksvatten? Vi är proffsen som har rent vatten som fascination

Vattenfilter egen brunn Tanum
Många brunnsägare tar prov på dricksvattnet först när de varseblir förändringar i smak, lukt eller färg. Därför har många svårigheter med förhöjda halter av bakterier, virus och mikroorganismer utan att ens veta om det.

De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är:

Odlingsbara mikroorganismer, vilket ger en övergripande uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten eller otillräcklig vattenomsättning. Förekomst av allt för höga värden kan innebära ökad risk för vattenburen smitta

Koliforma bakterier, vilka i tarmkanalen hos djur och människor men finns också naturligt i jord och vatten. Förhöjda värden indikerar i första hand att ytvatten har effekt på vattentäkten, men påverkan av avföring från människor eller djur, t.ex. via avlopp eller av naturgödsel, kan inte uteslutas.

E. coli (kolibakterie), finns i de nedre delarna av tarmarna hos människor och varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur. De flesta E. coli är menlösa, men kan i värsta fall leda till flera olika typer av sjukdomar i urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar. Därför så anses dricksvatten som onyttigt vid fastställande av E. coli.

UV-ljus för att steril behandla dricksvatten

UV-desinfektionens historia är äldre än vad många tror. Redan 1877 förstod man sig på att det fanns en desinficerande verkan hos solljuset, och 1906 kom den första lösningen av UV-desinfektion för dricksvatten i Frankrike. Men under 30-talet fick klorering som ersättning ett stort genomslag när det gällde vattendesinfektion. Under 50-talet började UV-tekniken återigen att användas, men det dröjde till i början av 90-talet innan det stora genombrottet kom. Delvis som ett resultat av att hälsoeffekter av klorering blev mer omdebatterade, men eventuellt framförallt för att man förstod att UV-behandling var verksamt mot cryptosporidium och giardia. De båda mikroorganismerna är mycket okänsliga mot klor och ett antal sjukdomsutbrott orsakade av dessa hade skett. När det gäller utnyttjande av UV-ljus i Sverige har intresset ökat hela tiden sedan mitten av 90-talet.

UV-anläggningen är en UV-kammare som vattnet åker genom. I kammaren är en lampa placerad. Lampan är inte i direkt kontakt med vattnet utan sitter positionerad i kvartsglasrör.

Några av nyttan med UV-ljus för att desinfektera dricksvatten genom vattenfilter för egen brunn

UV-desinfektion ger en effektiv inaktivering av bakterier, parasiter och de flesta virus

UV ger normalt inga allvarliga ändringar i vattenkvalitet eller bildning av desinfektionsbiprodukter

UV-desinfektion har relativt låga investerings- och driftkostnader gentemot andra processer

Ett vattenfilter för egen brunn med UV-anläggning är relativt okomplicerad att driva och kräver minsta möjliga underhåll (endast utbyte av lampa 1 ggr per år samt utbyte av kvartsglas vart 5:e år)

Ett vattenfilter för egen brunn med UV-anläggning är relativt kompakt och enkel att integrera i befintlig VVS-installation.

Driften av anläggningen kräver ingen tillsats av några kemikalier

Vilken typ av vattenfilter för egen brunn skall jag välja?

Om man har fått bakterier i sitt dricksvatten behöver man göra något form av åtgärd. Det vanligaste och enklaste är att installera s.k. vattenfilter med UV-filter som steriliserar vattnet ifrån virus och bakterier. Det finns i dag väldigt kompakta system som klarar upp till 2000 l/timmen. Har de dessutom en inbyggd flödesmätare så släpper dem inte fram mer vatten än vad de hinner att desinfektera, för att alltid säkra ett tryggt dricksvatten.

Något som är bra att tänka på är att vattnet skall vara rent ifrån smuts och partiklar innan det passerar UV-filtret, detta för att få optimal effekt utav UV-behandlingen. Det förordas därför att ha någon form av partikelfilter inmonterat direkt före UV-filtret. Ett efterfrågat alternativ är ett s.k. ”kombifilter” där man kan kombinera olika typer av filterbehållare såsom tex. partikelfilter och kolfilter med ett UV-filter. Då får man ett flertal funktioner i ett och samma filter, men det blir bara en enda installation.

*Källa Livsmedelsverket

Våra Vattenfilter egen brunn Tanum

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända