Vattenfilter egen brunn Stockholm

Varför ska man ha vattenfilter egen brunn Stockholm eller vattenfilter sjövatten?

I Sverige får ungefär 2,4 miljoner hushåll sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn eller via sjövatten*. Det är fastighetsägarens personliga ansvar att säkerställa att vattnet håller en bra kvalitet. Har du järnkoll på ditt dricksvatten?
Många brunnsägare tar prov på dricksvattnet först när de upptäcker förändringar i smak, lukt eller färg. Därför har många problem med förhöjda halter av bakterier, virus och mikroorganismer utan att ens veta om det. Vårt vattenfilter egen brunn Stockholm är mycket effektivt

De vanligaste förekommande hälsovådliga bakterierna är:

Odlingsbara mikroorganismer, vilket ger en övergripande uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten eller otillräcklig vattenomsättning. Förekomst av allt för höga värden kan innebära ökad risk för vattenburen smitta

Koliforma bakterier, vilka förekommer steriliserar vattnet ifrån virus och bakterier. Det finns i dag väldigt kompakta system som klarar upp till 2000 l/timmen. Har de förutom detta en integrerad flödesmätare så släpper dem inte igenom mer vatten än vad de hinner att desinfektera, för att alltid gardera för ett tryggt dricksvatten.

Vad skall man tänka på vid vattenfilter för egen brunn i Stockholm
Något som är bra att tänka på är att vattnet skall vara rent ifrån smuts och partiklar innan det passerar UV-filtret, detta för att få optimal effekt utav UV-behandlingen. Det förordas därför att ha någon form av partikelfilter monterat direkt före UV-filtret. Ett uppskattat alternativ är ett s.k. ”kombifilter” där man kan kombinera olika typer av filterbehållare såsom tex. partikelfilter och kolfilter med ett UV-filter. Då får man många funktioner i ett och samma filter, men det blir bara en enda installation.

*Källa Livsmedelsverket

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända