Vattenfilter egen brunn Örebro

Varför ska man ha vattenfilter egen brunn i Örebro eller vattenfilter till sjövatten i Örebro?

I Sverige får ungefär 2,4 miljoner villor sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som exempelvis egen brunn eller via sjövatten*. Det är fastighetsägarens eget skyldighet att sörja för att vattnet håller en bra standard. Har du järnkoll på ditt dricksvatten?
Många brunnsägare tar prov på dricksvattnet först när de varseblir förändringar i smak, lukt eller färg. Därför har många problem med förhöjda halter av bakterier, virus och mikroorganismer utan att ens veta om det. Vi har erfarenheten som gör oss till experter i hur man får rent vatten.

De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är:

Odlingsbara mikroorganismer, vilket ger en övergripande uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten eller otillräcklig vattenomsättning. Förekomst av allt för höga värden kan innebära ökad risk för vattenburen smitta

Koliforma bakterier, vilka automatiskt steriliserar vattnet ifrån virus och bakterier. Det finns i dag väldigt kompakta system som klarar upp till 2000 l/timmen. Har de därtill en integrerad flödesmätare så släpper dem inte fram mer vatten än vad de hinner att desinfektera, för att alltid borga för ett pålitligt gott dricksvatten.

Något som är bra att tänka på är att vattnet skall vara rent ifrån smuts och partiklar innan det passerar UV-filtret, detta för att få optimal effekt utav UV-behandlingen. Det förordas därför att ha någon form av partikelfilter inmonterat direkt före UV-filtret. Ett efterfrågat alternativ är ett s.k. ”kombifilter” där man kan kombinera olika typer av filterbehållare såsom tex. partikelfilter och kolfilter med ett UV-filter. Då får man ett flertal funktioner i ett och samma filter, men det blir bara en enda installation.

*Källa Livsmedelsverket

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända