Vattenfilter egen brunn Kalix

Varför ska man ha vattenfilter egen brunn Kalix eller vattenfilter sjövatten Kalix?

I Sverige får cirka 2,4 miljoner villor sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn eller via sjövatten*. Det är fastighetsägarens egna skyldighet att borga för att vattnet håller en bra kvalitet. Har du järnkoll på ditt dricksvatten? Vi är experterna som har rent vatten som fascination

Många brunnsägare tar prov på dricksvattnet först när de observerar förändringar i smak, lukt eller färg. Därför har många trassel med förhöjda halter av bakterier, virus och mikroorganismer utan att ens veta om det.

De vanligaste förekommande hälsovådliga bakterierna är:

Odlingsbara mikroorganismer, vilket ger en övergripande uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten eller otillräcklig vattenomsättning. Förekomst av allt för höga värden kan innebära ökad risk för vattenburen smitta

Koliforma bakterier, vilka i tarmkanalen hos djur och människor men finns också naturligt i jord och vatten. ökade värden pekar på i första hand att ytvatten påverkar vattentäkten, men påverkan av avföring från människor eller djur, t.ex. via avlopp eller av naturgödsel, kan inte uteslutas.

E. coli (kolibakterie), finns i de nedre delarna av tarmarna hos människor och varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur. De flesta E. coli är menlösa, men kan i värsta fall leda till flera olika typer av sjukdomar i urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar. Därför så anses dricksvatten som onyttigt vid bevis av E. coli.

UV-ljus för att desinfektera dricksvatten

UV-desinfektionens historia är äldre än vad många tror. Redan 1877 förstod man sig på att det fanns en desinficerande verkan hos solljuset, och 1906 kom den första installationen av UV-desinfektion för dricksvatten i Frankrike. Men under 30-talet fick klorering istället ett stort genomslag när det gällde vattendesinfektion. Under 50-talet började UV-tekniken återigen att nyttjas, men det dröjde till i början av 90-talet innan det stora genombrottet kom. I viss grad som ett resultat av att hälsoeffekter av klorering blev mer omdebatterade, men kanske framförallt för att man fann att UV-behandling var resultatrikt mot cryptosporidium och giardia. De båda mikroorganismerna är mycket okänsliga mot klor och ett antal sjukdomsutbrott orsakade av dessa hade inträffat. När det gäller nyttjande av UV-ljus i Sverige har uppmärksamheten ökat hela tiden sedan mitten av 90-talet.

UV-anläggningen är en UV-kammare som vattnet åker genom. I kammaren är en lampa placerad. Lampan är inte i direkt kontakt med vattnet utan sitter placerad i kvartsglasrör.

Några av fördelarna med UV-ljus för att desinfektera dricksvatten genom vattenfilter för egen brunn

UV-desinfektion ger en verkningsfull inaktivering av bakterier, parasiter och de flesta virus

UV ger normalt inga allvarliga förändringar i vattenkvalitet eller bildning av desinfektionsbiprodukter

UV-desinfektion har relativt låga investerings- och driftkostnader gentemot andra processer

Ett vattenfilter för egen brunn med UV-anläggning är relativt okomplicerad att handha och kräver minsta möjliga underhåll (endast utbyte av lampa 1 ggr per år samt byte av kvartsglas vart 5:e år)

Ett vattenfilter för egen brunn med UV-anläggning är relativt kompakt och enkel att integrera i befintlig VVS-installation.

Driften av anläggningen kräver ingen tillsats av några kemikalier

Vilken typ av vattenfilter för egen brunn skall jag välja?

Om man har fått bakterier i sitt dricksvatten behöver man göra något form av åtgärd. Det vanligaste och enklaste är att installera s.k. vattenfilter med UV-filter som steriliserar vattnet ifrån virus och bakterier. Det finns i dag mycket kompakta system som klarar upp till 2000 l/timmen. Har de därtill en inbyggd flödesmätare så släpper dem inte fram mer vatten än vad de hinner att desinfektera, för att alltid garantera ett säkert dricksvatten.

Något som är bra att tänka på är att vattnet skall vara rent ifrån smuts och partiklar innan det passerar UV-filtret, detta för att få optimal effekt utav UV-behandlingen. Det förordas därför att ha någon form av partikelfilter installerat direkt före UV-filtret. Ett omtyckt alternativ är ett s.k. ”kombifilter” där man kan kombinera olika typer av filterbehållare såsom tex. partikelfilter och kolfilter med ett UV-filter. Då får man flera funktioner i ett och samma filter, men det blir bara en enda installation.

*Källa Livsmedelsverket

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända