Varför är vattenfilter till egen brunn så viktigt.

Om man har en egen brunn är det personen som äger marken där brunnen finns som är ansvarig för att vattnet som erhålls från brunnen är säkert att dricka och uppfyller gällande vattenkvalitetskrav. Det innebär att det är ens eget ansvar att regelbundet undersöka vattenkvaliteten och genomföra eventuella förebyggande åtgärder, såsom rengöring och desinfektion av brunnen, samt att installera ett lämpligt vattenfilter om det behövs.

Det är också viktigt att det görs regelbundna vattenprover för att kontrollera vattenkvaliteten, och om det finns någon osäkerhet eller misstanke om att vattnet inte är säkert att dricka, bör man omedelbart kontakta en expert eller lokala myndigheter för vidare undersökning och rådgivning.

Vattenfilter till egen brunn är ett viktigt verktyg för att säkerställa att det dricksvatten som erhålls från brunnen är rent och säkert att dricka.

Vårt populäraste vattenfilter egen brunn är ett filter som rensar vattnet i tre steg, garanterar upp till 2000 liter rent vatten per timme och lämpar sig vid kommunalt vatten, egen brunn, sjövatten, rening av regnvatten, villa- och fritidsboende.

Första enheten är ett patenterat cyklonfilter kombinerat med filterduk som renar vattnet från smuts och mikropartiklar. Detta filter samlar större partiklar i botten på filterhuset och mindre partiklar i filterduken (valfri täthet 1, 5, 25, 50 och 100 mikron). Tack vare cyklontekniken spolas filterduken ren och kan därför samla upp stora mängder partiklar jämfört med exempelvis bomullspatroner, vilket betyder bättre ekonomi och färre byten. Kostnaden för ny filterduk är dessutom väsentligt lägre än för bomullspatroner.

Andra enheten är ett kolfilter fyllt med aktivt kol som renar vattnet från organiskt material, även kallat humus. Detta förbättrar vattnets smak, lukt och färg, vilket ger ett klart och friskt dricksvatten. Kolet byts enkelt ut vid behov, men minst 2 gånger per år.

Tredje enheten är ett högkvalitativt UV-filter på 25W som steriliserar vattnet från legionella, mikroorganismer, virus och kolibakterier (E. coli) på ett miljövänligt och säkert sätt utan någon tillsats av kemikalier. En fördel med vårt vattenfilter är att det är effektivt i att ta bort humus, vilket är en vanlig organisk förorening som bildas vid nedbrytningen av växt och djurdelar i faunan.

Det brukar resultera i ett gult eller brunt dricksvatten och kan både smaka och lukta illa. Vårt vattenfilter är också effektivt i att ta bort medicinrester som finns i vattnet, ett allt ökande problem i våra vattendrag och sjöar. Sammantaget är vårt vatten filter till egen brunn ett mycket effektivt och lämpligt verktyg för att säkerställa att det vatten som erhålls från brunnen är rent och säkert att dricka.

Det renar vattnet i tre steg, med hjälp av ett patenterat cyklonfilter, ett kolfilter fyllt med aktivt kol och ett högkvalitativt UV-filter, för att garantera en hög renhetsgrad och smakkvalitet.

Dessutom är det ett ekonomiskt och miljövänligt val, med lägre kostnader för filterdukar och enkel byte av aktivt kol. För alla som äger en egen brunn, är vattenfilter ett nödvändigt verktyg för att säkerställa att dricksvattnet är av högsta kvalitet.

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända