Brunaktigt vatten kan bero på att det finns järn eller humus i vattnet.

Järnhaltigt vatten brukar upptäckas genom bruna missfärgningar av tvätt, disk och sanitetsporslin. Dessa fläckar av järnoxid och manganoxid är ofta mycket svåra att få bort.
Vidare kan ämnena även orsaka igensättning av rör och vvs-system. Något som kan bli mycket kostsamt att reparera. Järn och mangan är vanligt förekommande i borrade brunnar och då oftast samtidigt, och ger vattnet en rostbrun färg och en otrevlig smak.
Brunaktigt vatten kan bero på att det finns järn eller humus i vattnet.
Ibland kan en brun infärgning även bero på humus. För att ta reda på om missfärgningen beror på humus eller järn kan du fylla en glasbehållare med vatten och låta stå i 24 timmar. Om färgen sjunkit till botten vet du att det är järn, och om vattnet är jämnfärgat är det humus. Tänk på att vattnet kan innehålla båda ämnena.
En vattenanalys ger en tydlig bild av vilka ämnen som finns i vattnet och ger en bra utgångspunkt för val av rätt filter. Järn och mangan ger missfärgat vatten (brun färg) Missfärgat vatten är en av de vanligaste vattenpoblemen i borrad brunn, och åtgärdas enkelt med ett järnfilter. Ibland kan även andra olämpliga ämnen finnas i vattnet och behov för ett kombinationsfilter kan finnas. Genom resultatet från ett vattenprov och information om din vattentäkt tar vi fram den lösning som passar bäst för just ditt vatten.

Blir man sjuk av järnhaltigt vatten?

Järn och mangan förekommer rikligt i jordskorpan där de löses upp i genomströmmande vatten och hamnar i grundvattnet. Vi upptäcker det oftast genom brunt missfärgat vatten. Järnhalten i dricksvatten bör ligga under 0,5 mg/l, men ibland kan man uppleva problem med vattnet även vid lägre halter. Hälsoaspekten av ett järnhaltigt dricksvatten är omdiskuterad. Det finns dock flera registrerade fall av diarréer, trötthet och värk i samband med intag av vatten med hög järnhalt. Våra järnfilter reducerar effektivt järnhalten och ger ett välsmakande och säkert vatten.
Brunaktigt vatten kan bero på att det finns järn eller humus i vattnet.

Brunfärgat vatten - Varför och hur man kan lösa problemet

Att upptäcka bruna fläckar på kläder, disk eller sanitetsporslin är ofta ett tecken på järnhaltigt vatten. Järn- och manganoxidfläckar kan vara mycket svåra att få bort och kan även orsaka igensättning av rör och vvs-system, vilket kan vara dyrt att reparera. Dessa ämnen är vanligt förekommande i borrade brunnar och ger vattnet en rostbrun färg och en otrevlig smak. Men ibland kan en brun färg också bero på humus.

För att ta reda på om missfärgningen beror på humus eller järn kan man fylla en glasbehållare med vatten och låta den stå i 24 timmar. Om färgen sjunkit till botten så är det järn, och om vattnet är jämnfärgat så är det humus. Vatten kan även innehålla båda ämnena. En vattenanalys ger en tydlig bild av vilka ämnen som finns i vattnet och ger en bra utgångspunkt för val av rätt filter.

Lösning på missfärgat vatten

Missfärgat vatten på grund av järn- och manganoxid är en av de vanligaste problemen i borrade brunnar och kan åtgärdas enkelt med ett järnfilter. Ibland kan dock även andra olämpliga ämnen finnas i vattnet, och ett kombinationsfilter kan behövas. Genom resultatet från ett vattenprov och information om din vattentäkt kan en lämplig lösning tas fram för att passa ditt vatten.

Hälsoaspekter av järnhaltigt vatten

Järn och mangan förekommer rikligt i jordskorpan och löser upp sig i genomströmmande vatten, vilket hamnar i grundvattnet. Man upptäcker ofta järnhaltigt vatten genom brunt missfärgat vatten. Järnhalten i dricksvatten bör ligga under 0,5 mg/l, men ibland kan man uppleva problem med vattnet även vid lägre halter. Hälsoaspekten av järnhaltigt vatten är omdiskuterad. Det finns dock flera rapporterade fall av diarréer, trötthet och värk i samband med intag av vatten med hög järnhalt. Våra järnfilter reducerar effektivt järnhalten och ger ett välsmakande och säkert vatten.

Brunaktigt vatten kan bero på att det finns järn eller humus i vattnet.

Sammanfattning

Brunfärgat vatten kan orsakas av järn, mangan och humus. En vattenanalys ger en tydlig bild av vilka ämnen som finns i vattnet och ger en bra utgångspunkt för val av rätt filter. Järnfilter är en vanlig lösning för att lösa problem med missfärgat vatten. Hälsoaspekterna av järnhaltigt vatten är omdiskuterade, men det är välbekant att höga halter av järn och mangan kan leda till hälsoproblem. Våra järnfilter är effektiva och ger ett säkert och välsmakande vatten. Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig att lösa problemet med missfärgat vatten.

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända