Vattenfilter egen brunn Skövde

Varför ska man ha vattenfilter egen brunn Skövde eller vattenfilter sjövatten Skövde?

I Sverige får ungefär 2,4 miljoner villor sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn eller via sjövatten*. Det är fastighetsägarens egna skyldighet att borga för att vattnet håller en bra standard. Har du koll på ditt dricksvatten? Vi är proffsen som har rent vatten som fascination.

Många brunnsägare tar prov på dricksvattnet först när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Därför har många bekymmer med förhöjda halter av bakterier, virus och mikroorganismer utan att ens veta om det.

De vanligaste förekommande hälsovådliga bakterierna är:

Odlingsbara mikroorganismer, vilket ger en övergripande uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten eller otillräcklig vattenomsättning. Förekomst av allt för höga värden kan innebära ökad risk för vattenburen smitta
Vattenfilter egen brunn Skövde
Koliforma bakterier, vilka automatiserat steriliserar vattnet ifrån virus och bakterier. Det finns i dag väldigt kompakta system som klarar upp till 2000 l/timmen. Har de också en inbyggd flödesmätare så släpper dem inte fram mer vatten än vad de hinner att desinfektera, för att alltid säkra ett tryggt dricksvatten.

Något som är bra att tänka på är att vattnet skall vara rent ifrån smuts och partiklar innan det passerar UV-filtret, detta för att få optimal effekt utav UV-behandlingen. Det föreslås därför att ha någon form av partikelfilter monterat direkt före UV-filtret. Ett omtyckt alternativ är ett s.k. ”kombifilter” där man kan kombinera olika typer av filterbehållare såsom tex. partikelfilter och kolfilter med ett UV-filter. Då får man många funktioner i ett och samma filter, men det blir bara en enda installation.

*Källa Livsmedelsverket

Våra vattenfilter egen brunn Skövde

Leave a comment

Please note that comments are not published until they have been approved