Vattenfilter egen brunn Grebbestad

Varför ska man ha vattenfilter egen brunn eller vattenfilter sjövatten?

I Sverige får uppskattningsvis 2,4 miljoner villor sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn eller via sjövatten*. Det är fastighetsägarens eget ansvar att sörja för att vattnet håller en bra kvalitet. Har du koll på ditt dricksvatten? Vi är proffsen som har rent vatten som fascination
Vattenfilter egen brunn Grebbestad
Många brunnsägare tar prov på dricksvattnet först när de varseblir förändringar i smak, lukt eller färg. Därför har många bekymmer med förhöjda halter av bakterier, virus och mikroorganismer utan att ens veta om det.

De normala förekommande hälsovådliga bakterierna är:

Odlingsbara mikroorganismer, vilket ger en övergripande uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten eller otillräcklig vattenomsättning. Förekomst av allt för höga värden kan innebära ökad risk för vattenburen smitta

Koliforma bakterier, vilka automatiskt steriliserar vattnet ifrån virus och bakterier. Det finns i dag mycket kompakta system som klarar upp till 2000 l/timmen. Har de också en integrerad flödesmätare så släpper dem inte igenom mer vatten än vad de hinner att desinfektera, för att alltid borga för ett tryggt dricksvatten.

Något som är bra att tänka på är att vattnet skall vara rent ifrån smuts och partiklar innan det passerar UV-filtret, detta för att få optimal effekt utav UV-behandlingen. Det föreslås därför att ha någon form av partikelfilter inmonterat direkt före UV-filtret. Ett uppskattat alternativ är ett s.k. ”kombifilter” där man kan kombinera olika typer av filterbehållare såsom tex. partikelfilter och kolfilter med ett UV-filter. Då får man flera funktioner i ett och samma filter, men det blir bara en enda installation.

*Källa Livsmedelsverket

Våra Vattenfilter egen brunn Grebbestad

Leave a comment

Please note that comments are not published until they have been approved