Hvorfor er et vandfilter til din egen brønd så vigtigt?

Hvis du har din egen brønd, er det den, der ejer grunden, hvor brønden ligger, som er ansvarlig for, at vandet, der hentes fra brønden, er sikkert at drikke og lever op til gældende vandkvalitetskrav. Det betyder, at det er ens eget ansvar løbende at undersøge vandkvaliteten og foretage eventuelle forebyggende tiltag, såsom rengøring og desinficering af brønden, samt montere et egnet vandfilter, hvis det er nødvendigt.

Det er også vigtigt, at der tages regelmæssige vandprøver for at kontrollere vandkvaliteten, og hvis der er usikkerhed eller mistanke om, at vandet ikke er sikkert at drikke, skal en ekspert eller lokale myndigheder straks kontaktes for yderligere undersøgelse og rådgivning.

Vandfilter til din egen brønd er et vigtigt værktøj til at sikre, at drikkevandet fra brønden er rent og sikkert at drikke.

Vores mest populære vandfilter egen brønd er et filter, der renser vandet i tre trin, garanterer op til 2.000 liter rent vand i timen og er velegnet til kommunalt vand, egen brønd, søvand, regnvandsrensning, villaer og sommerhuse.

Den første enhed er et patenteret cyklonfilter kombineret med filterdug, der renser vandet for snavs og mikropartikler. Dette filter opsamler større partikler i bunden af ​​filterhuset og mindre partikler i filterdugen (valgfri densitet 1, 5, 25, 50 og 100 mikron). Takket være cyklonteknologien skylles filterkluden ren og kan derfor opsamle store mængder partikler sammenlignet med for eksempel bomuldspatroner, hvilket betyder bedre økonomi og færre ændringer. Prisen på ny filterdug er også væsentligt lavere end for bomuldspatroner.

Den anden enhed er et kulfilter fyldt med aktivt kul, der renser vandet for organisk stof, også kaldet humus. Dette forbedrer smagen, lugten og farven af ​​vandet, hvilket resulterer i klart og sundt drikkevand. Kulstoffet udskiftes let, hvis det er nødvendigt, dog mindst 2 gange om året.

Den tredje enhed er et højkvalitets 25W UV-filter, der steriliserer vandet fra legionella, mikroorganismer, vira og colibakterier (E. coli) på en miljøvenlig og sikker måde uden tilsætning af kemikalier. En fordel ved vores vandfilter er, at det er effektivt til at fjerne humus, som er en almindelig organisk forurening, som dannes ved nedbrydning af plante- og dyredele af faunaen.

Dette resulterer normalt i gult eller brunt drikkevand og kan både smage og lugte dårligt. Vores vandfilter er også effektivt til at fjerne medicinrester fundet i vandet, et stigende problem i vores vandveje og søer. Samlet set er vores vandfilter til egen brønd et meget effektivt og velegnet værktøj til at sikre, at vandet fra brønden er rent og sikkert at drikke.

Den renser vandet i tre trin ved hjælp af et patenteret cyklonfilter, et kulfilter fyldt med aktivt kul og et UV-filter af høj kvalitet, for at garantere en høj grad af renhed og smagskvalitet.

Derudover er det et økonomisk og miljøvenligt valg, med lavere omkostninger til filterklude og nem udskiftning af aktivt kul. For alle, der ejer deres egen brønd, er vandfiltre et nødvendigt værktøj til at sikre, at drikkevandet er af højeste kvalitet.

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort