Vattenfilter egen brunn Umeå

Varför ska man ha vattenfilter egen brunn Umeå eller vattenfilter sjövatten Umeå?

I Sverige får ungefär 2,4 miljoner hus sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som exempelvis egen brunn eller via sjövatten*. Det är fastighetsägarens egna skyldighet att borga för att vattnet håller en bra standard. Har du koll på ditt dricksvatten? Vi är experterna som har rent vatten som fascination
Vattenfilter egen brunn Umeå
Många brunnsägare tar prov på dricksvattnet först när de upptäcker förändringar i smak, lukt eller färg. Därför har många bekymmer med förhöjda halter av bakterier, virus och mikroorganismer utan att ens veta om det.

De sedvanliga förekommande hälsovådliga bakterierna är:

Odlingsbara mikroorganismer, vilket ger en övergripande uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten eller otillräcklig vattenomsättning. Förekomst av allt för höga värden kan innebära ökad risk för vattenburen smitta

Koliforma bakterier, vilka anträffas steriliserar vattnet ifrån virus och bakterier. Det finns i dag mycket kompakta system som klarar upp till 2000 l/timmen. Har de dessutom en integrerad flödesmätare så släpper dem inte igenom mer vatten än vad de hinner att desinfektera, för att alltid trygga ett säkert dricksvatten.

Något som är bra att tänka på är att vattnet skall vara rent ifrån smuts och partiklar innan det passerar UV-filtret, detta för att få optimal effekt utav UV-behandlingen. Det förordas därför att ha någon form av partikelfilter installerat direkt före UV-filtret. Ett populärt alternativ är ett s.k. ”kombifilter” där man kan kombinera olika typer av filterbehållare såsom tex. partikelfilter och kolfilter med ett UV-filter. Då får man många funktioner i ett och samma filter, men det blir bara en enda installation.

*Källa Livsmedelsverket

Vattenfilter egen brunn Umeå

 

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända