Vattenfilter egen brunn Arvidsjaur

Varför ska man ha vattenfilter egen brunn Arvidsjaur eller vattenfilter sjövatten Arvidsjaur?

I Sverige får uppskattningsvis 2,4 miljoner villor sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som exempelvis egen brunn eller via sjövatten*. Det är fastighetsägarens eget skyldighet att garantera att vattnet håller en bra kvalitet. Har du stenkoll på ditt dricksvatten? Vi är experterna som har rent vatten som fascination

Många brunnsägare tar prov på dricksvattnet först när de varseblir förändringar i smak, lukt eller färg. Därför har många trassel med förhöjda halter av bakterier, virus och mikroorganismer utan att ens veta om det.

De normala förekommande hälsovådliga bakterierna är:
vattenfilter egen brunn Arvidsjaur
Odlingsbara mikroorganismer, vilket ger en övergripande uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten eller otillräcklig vattenomsättning. Förekomst av allt för höga värden kan innebära ökad risk för vattenburen smitta därför rekommenderar vi vattenfilter egen brunn Arvidsjaur

Koliforma bakterier, vilka självgående steriliserar vattnet ifrån virus och bakterier. Det finns i dag mycket kompakta system som klarar upp till 2000 l/timmen. Har de därtill en integrerad flödesmätare så släpper dem inte igenom mer vatten än vad de hinner att desinfektera, för att alltid trygga ett säkert dricksvatten.

Något som är bra att tänka på är att vattnet skall vara rent ifrån smuts och partiklar innan det passerar UV-filtret, detta för att få optimal effekt utav UV-behandlingen. Det föreslås därför att ha någon form av partikelfilter installerat direkt före UV-filtret. Ett populärt alternativ är ett s.k. ”kombifilter” där man kan kombinera olika typer av filterbehållare såsom tex. partikelfilter och kolfilter med ett UV-filter. Då får man ett flertal funktioner i ett och samma filter, men det blir bara en enda installation.

*Källa Livsmedelsverket

Lämna en kommentar

Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända